Musik som avslappning

Musik som avslappning

Att musik är en självklar del av livet för många är det nog ingen som har missat. Musik kan också användas för att främja välmående genom exempelvis avslappnande musik i kombination med yoga eller mindfulness. Vilken typ av musik som används vid avslappning skiljer sig åt men många menar att musiken ska vara lugn, gärna instrumental, dynamisk och utan trummor och beats som skapar en rytmisk känsla snarare än en flytande känsla.

Det finns många som hanterar sin ångest genom att lyssna på musik och enbart fokusera på den. För personer som har social fobi kan hörlurar med hög musik göra att de klarar att gå ut och uträtta sina ärenden utan att få panik. För personer med sömnsvårigheter kan musik också hjälpa.

Att spela instrument gynnar välmåendet och främjar kreativiteten. Att gå hem efter ett rep och känna sig mer tillfreds än när man kom dit är vanligt bland personer som spelar i band. Det är en kombination av skapandet och att tillsammans med andra hitta rätt i en kreativ process som ger en känsla av tillfredsställelse och nöjdhet. Musik är en mycket stor del av människors välmående världen runt och det är nog inte mycket som kommer i närheten av det på samma sätt.

dante