Punk

Punk

Punken kan vara den genre som fått hantera flest fördomar och fortfarande måste det. Det är också det som är punkens kärna, att de som inte är som alla andra kan känna sig hemma. Musiken under denna genre är ofta samhällskritisk och handlar mycket om bristen på frihet i ett 9-5 liv. Punken spred sig från 70-talet i USA, Storbritannien och Australien till resten av Europa och vidare. Några av de mest kända punkbanden i världen är Ramones och Sex Pistols. Inga av dessa blev kända på grund av sin musikaliska talang (även om de självklart hade en stor talang) utan snarare på grund av sin ”anti” ställning till allting och sitt sätt att skriva musik, som var väldigt rå och opolerad.

Svensk punk

Den svenska punken hade precis samma anda som den utländska. Inspirationen kom ifrån känslan av utanförskap och i och med att musiken i sig ”ska” låta enkel var det relativt enkel att spela och därför spreds den snabbt. Det mest kända svenska punkbandet är Ebba Grön som förvisso inte blev särskilt långlivade som band men ändå hann sprida punkens anda genom Sverige. Numera har punken i Sverige utvecklats och många band har tagit inspiration ifrån andra genrer också från popen eller rocken.

dante